Nieuwe website!

Welkom bij de nieuwe WebSite van RC AMF. Hier  komen binnenkort de nieuwe berichten.

De berichten tot 1 januari 2024 staan nog op de oude website. Deze blijft voor archivering beschikbaar  en is bereikbaar op www1.rcamf.nl

Op deze Website zijn een aantal punten verbeteringen doorgevoerd. Ten eerste is alle verkeer nu beveiligd tussen de website en de browser door toepassing van HTTPS verkeer

HTTPS, is een uitbreiding op het HTTPprotocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.. (bron Wikipedia) 

 Verder is de agenda verbeterd. In de agenda kun je alle activiteiten van RC AMF terugvinden. Tevens hebben we de Contesten en beurzen die interessant zijn voor de zendamateurs toegevoegd.