Disclaimer

Copyright disclaimer

 

Op alle artikelen op deze website berust het auteurswerk van de leden van de radioclub. Hierdoor is het zonder schriftelijke toestemming van de Radio Club Amersfoort Groep niet toegestaan gehele artikelen of delen hiervan te hergebruiken. Hieronder wordt verstaan het Ā schriftelijk, mondeling en/of visueel her-gebruiken van de informatie die te vinden is op de website. Wanneer dit geconstateerd wordt, zal dit door de Radio Club Amersfoort Groep als een overtreding van deze disclaimer aangemerkt worden.

Indien van inbreuk op het auteursrecht sprake is en werk zonder toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zal dit door de Radio Club Amersfoort Groep juridisch aangevochten worden.