RC AMF bijeenkomst 22 april 2024

De bijeenkomst van de RCAMF Groep op 22-4-2024 ging volgens het ondertussen wel bekende recept. Jaap – PD5ISW en ik waren er rond 18:30 uur waar we de ruimte klaar maakten voor de bijeenkomst. Nog voordat we klaar waren, kwamen de eerste bezoekers al binnen. Deze hielpen mee om de stoelen op hun plaats te zetten, onder het motto van: vele handen maken licht werk en zo was alles dus snel geregeld.

Er waren ook mensen die al direct met hun laptop aan de slag gingen, om weer wat aanpassingen aan de alom bekende portofoons te doen, waardoor het al snel een drukte van belang werd.

Toch konden we mooi rond 19:30 uur van start gaan. MS Teams was ook klaar en daar waren, wat vaak het geval is, aanwezig: Rick – PA11361 en Adriaan – PA1LIO uit het bekende Zuid-Duitsland.

Na een aantal mededelingen, kwam ook onze reis naar de Ham-Radiobeurs in Friedrichshafen aan de Bodensee voorbij, waarvoor op dit moment 8 mensen zich hebben aangemeld.

LETOP!!, we gaan nu langzaamaan het één en ander definitief maken om duidelijkheid in het kostenplaatje te krijgen. Dus wil je óók mee, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten, want vol is vol. We gaan donderdagochtend 27 juni ’s morgensvroeg weg en zondag 30 juni zijn we ’s avonds weer terug.

Ook rond onze BBQ speelt er nog wat in verband met een wijziging van de datum. Vrijdag 14 juni komt te vervallen. We zijn van plan om het naar september te verhuizen. Er staat dus nu op onze RCAMF WhatsApp  een datumplanner voor september. Dus voor iedereen, vul de gewenste datum of data in zodat we daaruit een keuze maken. Hierna kunnen we dan een definitieve datum aan jullie doorgeven.

Reinier – PA3AAA had ook nog, en nu echt, zijn allerlaatste kunststof behuizingen meegenomen waardoor deze rap van eigenaar wisselden, waar Jaap weer blij van werd. Reinier had ook nog wat batterijen, zonnepaneeltjes en antennes voor 868 MHz beschikbaar.

Bij de rondvraag kwam Roel – PB0ACU nog met de vraag over een kleine CW-keyer waar hij nog de gebruiksaanwijzing van zocht.

Helaas waren er van deze avond geen foto’s aangeleverd om op de website te plaatsen.

Dus mensen, als het kan, graag de volgende keer weer een paar foto’s van wat er voor moois op onze avond om ons heen gebeurt.

Het CW team ging daarna naar boven voor het ontvangen van de te volgen les.

Beneden was het nog lang druk en gezellig onder elkaar met als gevolg dat Jaap en ik pas na 23:00 uur huiswaarts keerden.

Dus dit alles lezende en u wilt óók deelnemen aan een bruisende Radio Groep dan bent u op maandag 29-4-2024 van harte welkom bij de RCAMF Groep. Het is bij Groeneveld, Vanadiumweg 20A in Amersfoort. Het is het hek door en dan helemaal naar achteren. De ruimte is open om 19:00 uur en we sluiten de avond weer af om ongeveer 22:00 uur.

73’s de  Jan – PD0AUQ

RC AMF bijeenkomst 15 april 2024

Voor de bijeenkomst van de RCAMF Groep op 15-4-2024 stond er op het programma een lezing over GPS Dekking en Meer…. Dat Meer strekte zich uit naar de actualiteit van nu.

De ruimte was weer open rond 18:30 uur waar Jaap – PD5ISW en ik de ruimte in orde hadden gemaakt voor de lezing. Dat betekende dus dat we weer voor de andere (bioscoop) opstelling van de stoelen hadden gekozen, zodat er voor iedereen optimaal zicht was op de monitor.

Maar eerst even bijpraten onder het genot van thee of koffie met koekje of het restant van de paaseitjes. We konden zo dus mooi om 19:30 uur van start gaan. Natuurlijk stond MS Teams ook weer open waar 3 gebruikers aanwezig waren zoals Roel – PB0ACU, Adriaan – PA1LIO uit Zuid-Duitsland en wijzelf als Groep.

Eerst nog even een paar mededelingen en daarna kon ik een aanvang maken met de lezing  Presentatie over GPS….. en Meer. Het was een project wat ik zelf voor een opdrachtgever had gedaan en wat dicht bij onze Radiohobby aansloot.

 

      

         

 

Door Rick – PA11361 was er voor mij een Powerpoint presentatie in elkaar gezet met een flink aantal foto’s en twee filmpjes.

 

 

Na de lezing waren we 45 min. verder en was er de mogelijkheid om de hardware te bekijken die ik op de tafel had neergelegd. De belangstelling van de bezoekers was erg groot. Het geheel was een duidelijk verhaal geworden van hoe een project als dit opgepakt kan worden.

Daar we hebben afgesproken dat bij een lezing de CW les zou komen te vervallen, werd de rest van de avond mooi gebruikt om het één en ander uit te leggen over de bouw van de trafo’s voor de verticale HF antenne.

                  

                   

Wederom werden er ook weer een aantal portofoons voorzien van de nieuwste  software.

         

Door een aantal andere bezoekers werd er onderling van gedachten gewisseld met ideeën over toekomstige projecten.

                   

          

Nog even terugkomend op de RCAMF BBQ. Bij verschillende mensen kwam de datum van 14-6-2024 minder goed uit, dus hebben wij Rick gevraagd om een datumprikker te maken met data in september. We komen daar dus later nog op terug….

En dit al lezende, wilt u óók deelnemen aan een bruisende Radio Groep, dan bent u op maandag 22-4-2024 van harte welkom bij de RCAMF Groep.

Het is bij Groeneveld, Vanadiumweg 20A in Amersfoort. Het is het hek door en dan helemaal naar achteren. De ruimte is open om 19:00 uur en we sluiten de avond weer af om ongeveer 22:00 uur.

73’s de  Jan – PD0AUQ

RC AMF bijeenkomst 8 april 2024

Op de bijeenkomst van de RCAMF Groep van 8-4-2024 was ik er gelukkig ook weer bij. Het was al weer 18 dagen geleden na de opname van mij in het Meander. Bij thuiskomst leverde dat ook gelijk een mooi bloemstukje op van de RCAMF Groep.

Maar goed, vanavond waren Jaap – PD5ISW en Adriaan – PA1LIO er alweer vroeg bij. Toen ik binnen kwam was het allemaal al klaar gezet en kon ik gewoon aanschuiven. Daar ik niet meer dan 1Kg mag dragen zal mijn bijdrage op deze avond en komende avonden dus zeer minimaal zijn.

Daar het mooi weer was, kwamen de vele bezoekers al snel en vroeg weer binnen. Zo konden we van tevoren mooi eerst even bijpraten voordat we weer rond 19:30 uur zouden beginnen. Natuurlijk stond MS Teams open waar Rick – PA11361 weer aanwezig was.

Allereerst kon ik nu iedereen bedanken voor het fraaie bloemstukje. Nog op zoek geweest naar de eieren, maar tot op heden heb ik niets gevonden, die kip laat het behoorlijk afweten!!

Dan gelijk even door naar Jan – PD3JSP. Hij had een verrassing voor ons. Een Nieuwe Harry Pan met een aftapkraan. Deze pan heeft een veel grotere capaciteit zodat we nog sneller kunnen snacken. TOP Jan, daar zullen we nog heel veel plezier van hebben.

                   

Hierna nog een paar mededelingen. Rient – PA3GXP had antwoord gekregen van de Treek dat, door de toegenomen drukte tijdens en na de Corona, er in de Treek geen vossenjachten meer gedaan mogen worden!! Om te kijken of daar iets aan te doen is, zullen we op zoek gaan naar een nieuwe locatie. We horen graag of iemand anders iets heeft gevonden wat geschikt is. Rient hoort het graag.

Daarna heb ik aangegeven dat er op de tafel weer een hoop fraaie spullen was neergezet die een nieuwe baasje zochten, met een blije Jaap erna!!

         

De CW groep ging weer naar boven om onder leiding van Edwin – PA1EDL en Ron – PA3DAM zich hierin verder te bekwamen. Verder werd er door Rob – PD5BUS aan de software gesleuteld in de bekende portofoons.

                   

Ook Jan – PD0HGQ pleegde nog wat laatste handelingen aan onze verticale HF antenne.

         

Verder waren we allen weer druk met elkaar in gesprek over allerlei dingen.

Aankomende maandag, 15-4-2024 zal er door mij een lezing gegeven worden. Deze lezing gaat over GPS-DEKKING —- en nog MEER!!  Mis het niet, want we gaan er weer wat moois van maken.

Dan nog even een mededeling. KIJK in UW AGENDA want we zijn voornemens om op 14-6-2024 onze BBQ te gaan doen!!

Dus dit al lezende, wilt u ook deelnemen aan een bruisende Radio Groep, dan bent u op maandag 15-4-2024 van harte welkom bij de RCAMF Groep. Het is bij Groeneveld, Vanadiumweg 20A in Amersfoort. Het is het hek door en dan helemaal naar achteren. De ruimte is open om 19:00 uur en we sluiten de avond weer af om ongeveer 22:00 uur.

73’s de Jan – PD0AUQ